Quest For Fire: Hangisi Daha İnsan

Quest For FireFilmden ziyade film hakkında yapılan yorumlar ilgi çekici aslına bakılırsa. En azından benim ilgimi bu ahval çekti. Yorumlar ise insan çeşitliliği üzerine oluşturulmuş olan basit “yanlış” algıları içeriyor ekseriyetle.

Geçmişe yani prehistorik devirlere bakıldığında kısmen netleşmiş ve ortalama bi’ hesap ile tasnif edilmiş “insan” türlerini görmekteyiz. Hülasa, homo türü öncesinde işbu türün de çeşitlilik yoluyla içinden çıktığı australopithecuslar bi’ yanda, diğer yanda geçmişten günümüze habilis, erectus, neanderthal ve sapiens sıralanıyor. Tabi aradaki ergaster, rudolfensis ve floresiensis gibi türleri hiç yazmıyoruz. Ve işte hepsinin standartlaşmış daha doğrusu standart görülen anatomik özellikleri var. Kabaca habilis için 600 cc beyin hacmine ve -erkek bireyler için- 1.50 m boya sahip işte erectus için 800 cc beyin hacmi ve atasına oranla boy 10 cm artırılmış diye zikredilir. Gene neanderthal için, erkek ve kadın bireyler için ayrı ayrı kilo dahi verilecek bi’ malumata sahiptir kimileri, ki zaten bu verilerin de yardımı ile illüstre edilmiş.

Okumaya devam et “Quest For Fire: Hangisi Daha İnsan”