İş Bankası Yayınlarından Yeni Bir Seri: Savaş Tarihi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2011 yılında çok özel bir seriye imza atıyor. İngiltere’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan Osprey’in askeri savaş tarihi serisinden ilk kitap Temmuz ayında çıkıyor: Birinci Haçlı Seferi 1096-99.

Kitabın giriş niteliğindeki birinci bölümünde Birinci Haçlı Seferi’ne neden olan olaylar anlatılmış. Okuyucuya genel bir bilgi vermesi açısından olaylar, Türklerin Bizans ordusunu mağlup ettiği 1071’deki Malazgirt Muharebesi’nden itibaren ele alınmış. Bu bölümde Haçlı ordularını bir araya getiren o zamanın büyük Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra Bizans, Türk ve Ermenilerin karşılıklı durumları da işlenen konular arasında yer alıyor. Çarpışan Komutanlar bölümünde söz konusu kuvvetlere liderlik eden önemli komutanların savaş sırasında yaptıklarının yanı sıra savaş öncesi ve sonrasındaki hayatlarına ilişkin bilgiler de bulmak mümkün. Çarpışan Kuvvetler bölümünde Haçlı, Türk, Fâtımî, Ermeni ve Bizans ordularında çarpışan askerlerin kim oldukları, nasıl silah kullandıkları ile ilgili bilgilerin haricinde orduların yapısı, büyüklüğü hakkında bilgiler de bulunmakta. Karşılıklı Planlar bölümünde kısaca Haçlı, Bizans, Selçuklu ve Fâtımîlerin uyguladıkları strateji incelenmiş. Bir sonraki bölüm kitabın ana konusu: Haçlı Seferi. Bu bölümde adım adım Haçlı Seferi’nin başlangıcından bitişine kadar geçen süreçte gerçekleşen olaylar anlatılıyor: Dorylaion (Eskişehir) pususu ve savaşı, Haçlıların bölünmesi, Antakya kuşatması, Haçlıların Kudüs’e yürüyüşü, Kudüs kuşatması ve Askalân savaşı. Kitabın son iki bölümü Seferin Sonuçları ve Savaş alanlarının günümüzdeki durumuna ayrılmış. Özellikle bu son bölümde yazar, seferin geçtiği topraklarda seyahat etmek isteyecekler için faydalı bilgiler vermiş.


Batı literatüründe Haçlı Seferleri ile ilgili sayısız kitap çıktı ve hala da çıkmakta. Türkçeye çevrilenler arasında en bilineni Türk Tarih Kurumu’ndan üç cilt halinde yayınlanan Steven Runciman’ın Haçlı Seferleri Tarihi. Prof. Dr. Işın Demirkent tarafından kaleme alınan ve Dünya Kitap tarafından yayınlanan Haçlı Seferleri de konuya ilişkin en önemli eserlerden biri. İş Bankası Yayınları’ndan çıkan bu kitabın yazarı ise David Nicolle. Kendisi Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları bölümünde yüksek lisans, Edinburgh Üniversitesi’nde ise doktorasını tamamladıktan sonra bir süre Ürdün’de Yarmuk Üniversitesi’nde dünya ve İslam sanatı ile mimarlık tarihi üzerine dersler vermiş; Ortaçağ ve İslam dünyasındaki savaşlar ile ilgili birçok kitap ve makale yayınlamış.

Yazar tüm kitap boyunca Azîmî, İbnü’l-Adim, İbnü’l-Esîr, Foulques de Chartres gibi tarihçilerin eserlerinden bol miktarda yararlanmış. Fotoğrafların büyük bir kısmı yazarın kendi arşivinden. Olayların geçtiği yerlerin günümüzdeki görünümleri, dünyanın çeşitli müzelerinde o döneme ilişkin olayların ve özellikle de asker tiplerinin sanata yansıyan betimleri okuyucuya fikir vermesi açısından önemli.

Kitabın bir de illüstratörü var: Christa Hook. Kendisi Osprey’in en tanınmış çizerlerinden. Eserlerinden bazıları İngiltere’de çeşitli fuar ve sergilerde gösterilmiş.

Kitabın en belirgin özelliklerinden biri, işlenen konulara ilişkin çok sayıda fotoğraf, coğrafi harita, renkli savaş sahneleri ve 3 boyutlu harekât haritaları ile zengin bir görsel malzeme sunuyor olması. Tüm bunlar, Birinci Haçlı Seferi ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi akıcı bir dil ve zengin bir görsel malzeme ile okuyucuya aktarıyor, üstelik 96 sayfada.

Savaş tarihi serisi ile ilgili olarak İş Bankası Yayınları’ndan çıkacak tek kitap bu değil. Haçlı Seferleri’nin ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerinin yanı sıra, Bizans Piyadesi, Antik Yunanlar, Ortaçağ Kuşatma Savaşı, Spartakus, Osmanlı Piyadesi gibi arkeoloji, tarih ve daha pek çok bilim dalını yakından ilgilendiren konularla geniş bir perspektife sahip bir seri yakın bir zamanda okurlarla buluşacak.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone