Eserlere Ne Oldu ?

2007 yılında Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gelen 2 adet altın eserin incelenmesi sonucunda orijinal ya da sahte olup olmadığına karar verilemediğinden, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü konuyu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili Tekirdağ Müze Müdürü Mehmet Akif IŞIN, Çanakkale Müze Müdürü Ömer ÖZDEN, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden altın eserler seksiyonu sorumlusu Gülbahar BARAN ÇELİK’den oluşan bir üst komisyon kurmuştur. Üst komisyon Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne giderek eserleri incelemiş ve eserlerin orijinal olduğuna karar vererek, raporlarını ilgili müdürlüğe vermişlerdir.

Bundan sonra yapılması gereken Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce, eserleri fiyat tespitleri yapılarak satın alma yoluna gidilmesiydi.

Fakat her ne olduysa Anadolu Medeniyetleri Müzesi daha önce eserlerin orijinal olup olmadığına karar verememesine rağmen, üst komisyon raporu olmasını da göz ardı ederek, eserleri sahibine iade etmiştir.

Eserlerle ilgili üst komisyon oluşturmuş olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün de eserlerin iadesine nasıl göz yumduğu anlaşılır gibi değildir. Ya bilmeden göz ardı ettiler, ya da kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak bilerek iade işlemini gerçekleştirdiler.

Eserlerin iade işleminden sonra, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bütün müzelere yazı yazarak eserlerin sahte olması nedeniyle müzelere alınmaması konusunda yazılar gönderdi. Bu yazı Tekirdağ Müzesi’ne gelince, adı geçen eserlerin, benim de bulunduğum üst komisyonda orijinal eserler olarak değerlendirdiğimiz eserler olduğunu görünce çok şaşırmıştım.

Genel Müdürlüğe bu eserleri üst komisyonda orijinal olarak belirttiğimiz halde nasıl olur da sahibine iade edildiği konusunda bir yazı yazdım. Genel Müdürlükten gelen cevapta, eserlerin tekrar geri isteneceği, yeniden bir komisyon kurularak değerlendirileceği bildirilmişti. Ancak, bu bile Genel Müdürlüğün yasaları çiğneyerek, eserlerin iade edildiğinin bir kanıtıydı.

Bugüne kadar ne eserler aranmış, ne de eserler geri alınmıştı. Ankara’ya bir ziyaretim sonunda yaptığım araştırmada, eserlerin geri gelmediği ve şimdiye kadar hiçbir işlem yapılmadığını öğrendim.

Sonuç olarak; Genel Müdürlükçe oluşturulan üst komisyon raporları kesinlikle belirleyicidir. Üst komisyon raporu olmasına rağmen hiçbir müze müdürlüğü yeni bir rapor hazırlayarak, eserlerin iadesini isteyemez. Bu nedenle, bu olay oldukça düşündürücü olup, acaba birilerinden emir alarak mı eserler iade edilmiştir sorusunu gündeme getirmektedir.

Çünkü Genel Müdürlük oluşturduğu komisyonun raporuna rağmen, müdürlükçe kurulan bir komisyonun raporuna itibar etmemesi gerekirken, eserleri iade etme kararını onaylamıştır.

Mehmet Akif IŞIN
Arkeolog
Emekli Müze Müdürü